31 augusti 2015

Vi måste öppna våra hjärtan, sträcka ut våra händer och våga känna!


Konflikten i Syrien har pågått i över tre år. Tre år av våld och lidanden. Det måste få ett slut. 
Sju miljoner barn lider nu av krigets följder. UNICEF bedömer att mot slutet av 2015 kommer det ha stigit till 8,6 miljoner barn, som antingen har tvingats på flykt eller drabbats av våldet. UNICEF vädjar om en rad insatser:


Våldet måste få ett slut
Omedelbart tillträde till de stängda områden där en miljon barn finns
Barnen måste skyddas från utnyttjande och våld
Barnen måste få utbildning
Rehabilitering och psykologiskt stöd till barnen
Stötta angränsande länder så att de bättre kan ta hand om flyktingarna och lindra de
sociala och ekonomiska effekterna konflikten medför för familjerna.

Unicef är en av många organisationer som gör mycket bra,
väl värt att stötta och tala gott om.
Men jag tror inte att det räcker att endast öppna plånboken.
Vi måste öppna våra hjärtan, sträcka ut våra händer och våga känna!


/Sandra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar